<cite id="nbmnh"></cite>

  <output id="nbmnh"><video id="nbmnh"></video></output>
  <code id="nbmnh"></code>
 1. 現在的位置:
  首頁 > 易卦 > 六爻占卜 > 淺談爻位的一些用法

  淺談爻位的一些用法

  來 源:生辰八字算命網 關鍵字:六爻 爻位

   爻位指卦爻所居的位次。易經有64個卦,每個卦有六個爻,所以也就有六個爻位。爻有兩種,一種叫陽爻,一種叫陰爻。陽爻用一長橫表示:—,陰爻用兩個短橫表示:-- 。下面周易網來說說爻位的一些用法

  六爻,爻位,六爻占卜

  六爻占卜:淺談爻位的一些用法

   一.全面了解爻的地位,屬性,特征和預測時的習慣稱謂

   (一)、天位、人位、地位

   五爻、六爻為天位;三爻、四爻為人位;初爻、二爻為地位。初爻、三爻、五爻為地、人、天之正位。

   (二)、上位、中位、下位

   一卦之上爻為上位。上卦之中爻和下卦之中爻為中位,初爻為下位。

   (三)、陰位、陽位

   一卦六個爻,以初、三、五爻為陽位,二、四、上爻為陰位。

   (四)、同位

   1、一卦六個爻,初爻居內卦之下,四爻居外卦之下位,是為同位。2、二爻居內卦之中位,五爻居外卦之中位,是為同在中位。3、三爻居內卦之上、上爻居外卦之上,同在上位。

   (五)、貴賤之位

   《系辭》說:“天尊地卑乾坤定矣”。虞翻曰:“乾高貴五,地卑賤二”。一卦六個爻,五爻為貴位,二爻為賤位,為小人之賤。

   (六)、剛柔居尊位

   每卦第五爻為天之正位,為君位、為尊位。陽居第五爻,為陽居尊位。陰居第五爻,為陰居尊位。居尊位,象征人居帝王之位,屬旺勢。

   (七)、陰陽得位與不得位

   每卦之初、三、五爻為陽位,二、四、上爻為陰位。陽爻居陽位、陰爻居陰位,為之得位,或者是稱當位、正位、位正、在位。如陰爻居陽位,為不得位,或者稱失位、未當位、位不正。得位象人所處的地位、環境有利,或者人之才德與職位相當,或人行事與職位相當,否則不當和不利。得位者有利之象,不得位者,不利之象。

   (八)、柔從剛

   陰爻在陽爻之下,成柔順從剛之象。如臣民順從君主,婦女順從男人等。舉例如《巽》卦,“巽”的原意思是壇上放有物,假借為同音的遜、成為順從的意思。巽卦的爻象是陰爻伏在二陽爻的下面,象征伏、順。順從他人心中。巽又象征風,無孔不入。巽卦是陰卦,以一個陰爻為主爻,因而陰柔不會大亨,只能小亨通。巽卦是一陰爻順從陽爻,陰順陽,是自然的道理,所以前進有利。

   (十)、剛柔相勝

   一卦六個爻,下五爻為剛,上六爻為柔,如《澤天夬》卦,為剛勝柔,或者剛能制柔。反之下邊五個爻為柔,上九為剛,如《剝》卦,為柔能勝剛,柔能制剛。

   (十一)、剛柔相應

   五柔應一剛,一卦六爻,九五爻陽爻,為剛,上下五爻為陰、為柔,多為五柔維護一剛之態。例《水地比》卦,眾從五。在預測中這一卦主體是“九五”陽剛,在上卦至尊的中位,陽爻陽位,至中至正,上下有五個陰爻追隨,象征在一個團體中,群眾依附領袖的形象。人際關系上,人人相親相愛、互相合作,和平共處,當然吉祥。

   (十二)、相應

   一卦六爻,還有爻與爻之間的相應問題。相應的次序是初爻與四爻相應,二爻與五爻相應,三爻與上爻相應。相應者指的是陰爻與陽爻相應,即陰陽相應。如果兩個陽爻處在初爻和四爻的位置上,顯然不能相應,為陰陽不和,同樣,兩個陰爻同時出現在二爻、五爻位置,也不能叫相應,叫不相應。

   (十三)、爻位的吉兇

   《系辭》“二與四同功而異位”,二爻和四爻,均為偶,陰柔。則以柔從命為事,故而說:“二與四同功”。但一個在內卦,一個在外卦、故而為“異位”。

   “二多譽,四多懼”,第二爻爻辭多譽,第四爻爻辭多懼,因其位有遠近之分。二爻居內卦之中,在近處,多譽。四爻在外卦遠處,故多懼。

   “三多兇、五多功”。三爻爻辭多兇,是居下卦之極,處卑賤之位,故多兇。五爻辭多功是居上卦之中位,處尊貴之位。此二爻多功、多兇之別,主要是貴賤之分。

  [1] [2] 

  周易導航
  免費在線速算
  八字命格簡批
  性別:
  生日:
  時辰:
  農歷轉公歷
  今日運勢寶典
  性別:
  生日:
  時辰:
  免費測算大全 | 合作方式 | 知識產權 | 友情鏈接 | 幫助中心 | 聯系我們
  您當前閱讀的文章是:淺談爻位的一些用法

  客服電話:400-800-1113(免長途費) 本站所有分析資料僅供參考 2018年版權所有 
  在線留言

  爱色影院